14 | 06 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 2575. grunts), pie Lielvārdes ielas 141

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.06.2016. lēmumu Nr. 23, 1.3.13. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 28 papeļu ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 25, 27, 28, 28, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36, 37, 39, 43, 44, 44, 51, 61, 62, 40/48 cm ciršana.

  Objekts – “Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 2575. grunts), pie Lielvārdes ielas 141.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde.

Saistībā ar teritorijas kopšanu un labiekārtošanu paredzēts cirst 28 papeles ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 25, 27, 28, 28, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36, 37, 39, 43, 44, 44, 51, 61, 62, 40/48 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.06.2016. līdz 29.06.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.06.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes, Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 5, kontaktpersonas Inesa Meļņikova, tālr. 26474180 un Olga Kļimenkova, tālr. 29884881.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X