11 | 03 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-5 (46.grupa, 2033.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.02.2013. lēmumu Nr.9 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 29, 33 cm, 1 egles ø 23 cm ciršana.
Objekts – „Multifunkcionāls sporta laukums”.
Adrese – Rīga, Lomonosova iela 1 k-5 (46.grupa, 2033.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Ekonomikas un kultūras augstskola”.

Projektā ir paredzēts multifunkcionāla sporta laukuma izbūve. Sporta laukums plānots futbola, basketbola, volejbola spēlēm, kā arī sanāksmju un uzvedumu rīkošanai. Sporta laukumam paredzēts segums no mākslīgā zālāja. Sporta laukumu plānots iežogot.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.03.2013. līdz 25.03.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.03.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Ekonomikas un kultūras augstskola” pilnvarotās personas Kaspara Nagļa, tālr.29394527.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X