22 | 02 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lubānas ielā b/n (121.grupa, 1447.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2013. lēmumu Nr.7 1.5.2. §, teritorijas kopšanas ietvaros publiskai apspriešanai tiek nodota 2 papeļu ø 100, 110 cm ciršana Rīgā, Lubānas ielā b/n (121.grupa, 1447.grunts) Lubānas ielas sarkanajās līnijās pie Lubānas ielas 78C.
Adrese – Rīgā, Lubānas ielā b/n (121.grupa, 1447.grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.02.2013. līdz 11.03.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.03.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās, ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās, trešdienās: 9.00 – 16.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes pārstāves Sindijas Šerendas tālr.67848142.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X