23 | 03 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.3.13. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 64 papeļu ø 20–63 cm, 10 papeļu ø 30/28/25/24/17, 22/18/17, 33/22/13, 26/18, 41/27, 31/26, 46/38, 26/25, 25/20/19, 26/24/24 cm, 5 bērzu ø 22-54 cm, 14 vītolu ø 20–40 cm, 11 vītolu ø 24/17, 24/20/18, 21/20/19, 24/16/16/15/14/11, 21/21, 29/29/23, 66/64, 35/30/29/24, 34/21, 34/31/30/20, 20/16 cm, 24 baltalkšņu ø 20–35 cm, 6 kļavu ø 20–33 cm, 5 kļavu ø 35/26, 26/23, 22/17, 29/25, 20/20/13 cm, 2 ievu ø 25, 26 cm un 2 ošlapu kļavu ø 27/25/20/15, 28/19 cm ciršana, lai veiktu teritorijas kopšanu un ainavas veidošanu.

  Objekts – “Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Lai veiktu teritorijas kopšanu un ainavas veidošanu, izcērtot retināmus un bojātus kokus, paredzēts cirst 64 papeles ø 20–63 cm, 10 papeles ø 30/28/25/24/17, 22/18/17, 33/22/13, 26/18, 41/27, 31/26, 46/38, 26/25, 25/20/19, 26/24/24 cm, 5 bērzus ø 22-54 cm, 14 vītolus ø 20–40 cm, 11 vītolus ø 24/17, 24/20/18, 21/20/19, 24/16/16/15/14/11, 21/21, 29/29/23, 66/64, 35/30/29/24, 34/21, 34/31/30/20, 20/16 cm, 24 baltalkšņus ø 20–35 cm, 6 kļavas ø 20–33 cm, 5 kļavas ø 35/26, 26/23, 22/17, 29/25, 20/20/13 cm, 2 ievas ø 25, 26 cm un 2 ošlapu kļavas ø 27/25/20/15, 28/19 cm.

Lucavsalas centrālā daļā Mazās Daugavas pusē ilgstoša laika periodā netika veikta saimnieciskā darbība, līdz ar to ir izveidojusies degradēta teritorija, aizaugusi ar krūmājiem un kokiem. Koku stāvoklis strauji pasliktinās, bērziem, papelēm un vītoliem konstatēti sausi un kalstoši zari un koki stipra vēja laikā lūzt un var būt bīstami. Lai kokiem veidotos veselīgi, sugai atbilstoši vainagi, nepieciešama audžu retināšana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.03.2016. līdz 07.04.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.04.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, kontaktpersona: Tatjana Židele, tālr. 67012335.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X