09 | 06 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts), Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts), Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61., 2055. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.05.2014. lēmumu Nr. 21 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 krasta kļavu ø 13/15/18/18 (celma caurmērs 52 cm), 12/12/13 cm (celma caurmērs 33 cm), 23 cm, 4 bērzu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 26, 24, 38 cm, 1 zirgkastaņas ø 13/17 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts), Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts), Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61., 2055. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Viesnīcas jaunbūves projekts” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Viesnīcas jaunbūves projekts”.
  Adrese – Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts), Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts), Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61., 2055. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „MV Hotels” Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts) un Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts), Rīgas pilsētas pašvaldība Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61., 2055. grunts).

Projekta risinājumi ietver arheoloģiskās izpētes veikšanu, viesnīcas ēku kompleksa būvniecību un Trauksmes ielas posma izbūvi. Ņemot vērā paredzētos arheloģiskās izpētes un būvniecības darbus paredzēts cirst: 3 krasta kļavas ø 13/15/18/18 (celma caurmērs 52 cm), 12/12/13 cm (celma caurmērs 33 cm), 23 cm, 4 bērzus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 26, 24, 38 cm, 1 ø zirgkastaņu 13/17 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts), Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts), Trauksmes ielas sarkanajās līnijā (3. grupa, 61., 2055. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.06.2014. līdz 25.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.06.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “MV Hotels” Rīgā, Maskavas ielā 240, tālr.: 29375716 vai pie ģenerālprojektētāja AS “Palast Architekts” Rīgā, Blīdenes ielā 1A, tālr.: 67224609.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X