26 | 07 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 257

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.07.2013. lēmumu Nr.28 1.4.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 68 cm, 4 sudrabkļavu  ø 64, 72, 82, 83 cm ciršana objektā „Piebraucamo ceļu  un estakādes izbūve no Maskavas ielas 257 līdz Krasta ielai un esošajai estakādei Rīgā, pie Maskavas ielas 257 (72.grupa, 171.grunts)”, 11 zirgkastaņu ø 29-53 cm, 1 bērza ø 48 cm ciršana objektā „Salaspils ielas rekonstrukcija posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 4C”.

Objekts – „Transporta pieslēguma izbūve pie teritorijas „Daudzfunkcionālais centrs Akropole””.
Adrese – Rīga, Maskavas iela 257.
Zemes īpašnieks – SIA „Maskavas NIP”.

Kvartāls daudzfunkcionālā centra „Akropole” būvei atrodas Rīgā, Ķengaraga apkaimē, Maskavas ielā 257. Apbūvei paredzētās teritorijas DR atrodas Maskavas iela, teritorijas ZR robežojas ar Slāvu ielu un Slāvu ielas satiksmes pārvadu pār dzelzceļu. Daudzfunkcionālais centrs „Akropole” ir vienots komplekss, kas sastāv no vairākām daļām: tirdzniecības un atpūtas centrs, autostāvvietas, biroju ēkas, estakādes un pievedceļiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.07.2013. līdz 13.08.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

    Pirmdienās: 10.00 – 19.00
    Otrdienās: 9.00 – 16.00
    Trešdienās: 9.00 – 16.00
    Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
    Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Maskavas NIP” birojā Rīgā, Maskavas ielā 257,tālr.67860425.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X