26 | 01 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.01.2015. lēmumu Nr. 2, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 29/33, 43, 44 cm, 8 ošu ø 33, 34, 37, 37, 40, 43, 49, 56 cm, 1 vītola ø 76 cm, 1 papeles ø 82 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/20/20/15/15, 20 cm Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts) ciršanakas paredzēta objekta „Piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts)
  Zemes īpašnieki – Raimonds Dālderis, Tatjana Žestkova

Sakarā ar piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas izbūvi zemesgabalā paredzēts cirst vairākus kokus. Ņemot vērā gruntsgabala novietojumu un platību, bez koku ciršanas nav iespējams izbūvēt minēto objektu, līdz ar to nepieciešams cirst:

 • 3 liepas ø 29/33, 43, 44 cm;
 • 8 ošus ø 33, 34, 37, 37, 40, 43, 49, 56 cm;
 • 1 vītolu ø 76 cm;
 • 1 papeli ø 82 cm;
 • 2 ošlapu kļavas ø 26/20/20/15/15, 20 cm.

 

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.01.2015. līdz 09.02.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.02.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Raimonda Dāldera Rīgā, Bruņinieku ielā 104 – 6, tālr. 29516990.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X