28 | 10 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā b/n 43.grupa, 170.grunts

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.09.2013. lēmumu Nr.39 1.5.11.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 papeļu ø 119, 114 cm ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai Rīgā, Maskavas ielā b/n (43.grupa, 170.grunts).

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīga, Maskavas iela b/n (43.grupa, 170.grunts).
  Zemes īpašnieks – Agnese Patrašanu.

Teritorijas kopšanas nolūkos Rīgā, Maskavas ielā b/n (43.grupa, 170.grunts) plānots cirst 2 papeles ø 119, 114 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 29.10.2013. līdz 11.11.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Irinas Patrašanu, talr.29374740 vai pie pilnvarotās personas SIA „AG architecture” tālr.29876808.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X