14 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielas sarkano līniju robežās (78. grupa, 9000. grunts) pie Maskavas ielas 256A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.01.2014. lēmumu Nr. 4 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 zirgkastaņu ø 31, 34, 40 cm ciršana kas paredzēta objekta „Luksoforu objekta un sabiedriskā transporta pieturvietas projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, Maskavas ielas sarkano līniju robežās (78. grupa, 9000. grunts) pie Maskavas ielas 256A.

  Objekts – „Luksoforu objekta un sabiedriskā transporta pieturvietas projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, Maskavas ielas sarkano līniju robežās (78. grupa, 9000. grunts) pie Maskavas ielas 256A.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projektā paredzēts izveidot regulējamu gājēju pāreju pie Maskavas ielas nama Nr. 256A. Lai nodrošinātu satiksmes drošību un ērtu sabiedriskā transporta pieturvietu, nepieciešams autobusa pieturvietu novirzīt 40 m no gājēju pārejas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.02.2014. līdz 03.03.2014.atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.03.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Satiksmes departamentā, kontaktpersona Ilgvars Lipsts, tālr. Nr.: 67012782 un projektētāja SIA „Vertex projekti” birojā Mārupes novadā, „Mārtiņmuiža”, kontaktpersona Jānis Vasaraudzis, tālr. Nr.: 67860127.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X