26 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 31.03.2014. lēmumu Nr. 14 1.5.13. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 papeļu ø 68 un 100 cm Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Matīsa ielā 133/135 (38. grupa, 7. grunts).
  Zemes īpašnieks – Zigmāram Bērziņam.

Lai sakoptu teritoriju Rīgā, Matīsa ielā 133/135, paredzēts cirst papeles, kas ziedēšanas laikā iedzīvotājiem izraisa alerģiju, kā arī stiprā vējā apdraud cilvēku, apkārtējo ēku un pagalmā novietoto automobiļu drošību. Plānots cirst 2 papeles ar diametru 68 un 100 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.05.2014. līdz 09.06.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.06.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pārstāvja Ārija Bērziņa Rīgā, Matīsa ielā 133/135-19, tālr. 29733883.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X