07 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Matīsa ielā 52 (33. grupa, 99. grunts „A” daļa)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.01.2014. lēmumu Nr. 5 1.5.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 34 cm, 1 papeles ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 2 ošlapu kļavu ø 16 (celma caurmērs 23 cm) un 17 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršana Rīgā, Matīsa ielā 52 (33. grupa, 99. grunts „A” daļa), kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Matīsa ielā 52 (33. grupa, 99. grunts „A” daļa).
  Zemes īpašnieki – SIA „ARGOLD”.

Koku ciršana sakarā ar teritorijas kopšanu. Mazvērtīgu un pašizsējas rezultātā izaugušu koku ciršana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.02.2014. līdz 24.02.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.02.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Kalnciema rezidence” Rīgā, Elizabetes ielā 31A–1, kontaktpersona Uldis Lukševičs, tālr.: +371 67226551.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X