21 | 11 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.10.2017. lēmumu Nr. 41, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 58 cm, 1 liepas ø 40 cm, 1 zirgkastaņas ø 47 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Matīsa ielā 71 (34. grupa, 101. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Jūrmala properties”.

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 58 cm, 1 liepu ø 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 47 cm.

Dzudzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves projekts izstrādāts balstoties uz zemes īpašnieka SIA “Jūrmala properties” iesniegto darba uzdevumu. Projekta priekšlikums paredz veidot parimetrālai apbūvei atbilstošu risinājumu, veidojot ielai paralēlus četrus būvapjomus, kas bloķēti pie kaimiņu zemesgabala robežas ar pretuguns mūri un savā starpā atdalīti ar pārsegtiem pagalmiem ar autostāvvietu novietni pirmā stāva līmenī un izmantojamu terasi 2.stāva līmenī.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.11.2017. līdz 05.12.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.12.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Jūrmala properties” Rīgā, Berģu ielā 102, LV-1024, kontaktpersona Pēteris Strancis, tālr. 20027919.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X