01 | 08 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.07.2014. lēmumu Nr. 29 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 priežu ø 35, 38, 50, 58, 67, 69 cm, 1 sarkanā ozola ø 21/21 cm, 2 melnalkšņu ø 17/16, 21 cm, 2 kļavu ø 20, 61 cm Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Ekspozīcija „Āfrikas savanna”” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Ekspozīcija „Āfrikas savanna””.
  Adrese – Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”.

Tiek izstrādāts būvprojekts „Ekspozīcija „Āfrikas savanna””, kurā paredzēts būvēt zebru mītni, pērtiķu mītni un putnu māju. Pēc projekta paredzēts cirst 11 kokus:
6 priedes Ø 35, 38, 50, 58, 67, 69 cm;
2 kļavas Ø 61, 20 cm;
2 melnalkšņus Ø 17/16, 21 cm;
vienu sarkano ozolu Ø 21/21 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.08.2014. līdz 18.08.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.08.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā, kontaktpersona Gaidis Balodis, tālr. 67037341.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X