11 | 12 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.12.2017. lēmumu Nr. 49, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota
39 vītolu ø 65, 20/17/29/33/29/19/28/20/23/26/23/28/19/22, 33, 44/15, 26, 24/43, 22/14, 35, 38/25, 21, 13/21/19/15, 30, 24, 16 (celma caurmērs 20 cm), 23, 31, 23, 32, 29, 39/15, 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 27 cm), 20/15, 22, 48/43/47/48, 14/12 (celma caurmērs 26 cm), 20/19, 23/16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 32/30/33, 21, 23/21/13/25, 20/16/15/16/13/16, 18/10 (celma caurmērs 29 cm), 25, 36, 30, 17/15 (celma caurmērs 22 cm), 22/14 cm, 9 kļavu ø 62, 30, 20/10, 36, 18/12 (celma caurmērs 25 cm), 21/14/15/19, 15/12/11 (celma caurmērs 29 cm), 16/14 (celma caurmērs 25 cm), 24/12 cm, 29 bērzu ø 28, 43/22, 46, 41/39, 36, 22/18, 29, 20, 17/15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 24/23, 30, 32, 32/31/23, 31/30, 31, 27/25, 28/33, 32, 38, 41/33/18, 32, 34, 34, 28, 39/29, 17 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 39/38 cm, 7 blīgznu ø 23/17/14/14, 27, 30, 15/27/14, 13/10 (celma caurmērs 23 cm), 24/12, 15/28/14/18/22/25/11 cm un 1 apses ø 32 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamo ēku komplekss”.
Adrese – Rīgā, Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts).
Zemes īpašnieks – AS “Luminor Bank”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Mezkalna Invest”.

Saistībā ar dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību paredzēts cirst 39 vītolus ø 65, 20/17/29/33/29/19/28/20/23/26/23/28/19/22, 33, 44/15, 26, 24/43, 22/14, 35, 38/25, 21, 13/21/19/15, 30, 24, 16 (celma caurmērs 20 cm), 23, 31, 23, 32, 29, 39/15, 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 27 cm), 20/15, 22, 48/43/47/48, 14/12 (celma caurmērs 26 cm), 20/19, 23/16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 32/30/33, 21, 23/21/13/25, 20/16/15/16/13/16, 18/10 (celma caurmērs 29 cm), 25, 36, 30, 17/15 (celma caurmērs 22 cm), 22/14 cm, 9 kļavas ø 62, 30, 20/10, 36, 18/12 (celma caurmērs 25 cm), 21/14/15/19, 15/12/11 (celma caurmērs 29 cm), 16/14 (celma caurmērs 25 cm), 24/12 cm, 29 bērzus ø 28, 43/22, 46, 41/39, 36, 22/18, 29, 20, 17/15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 24/23, 30, 32, 32/31/23, 31/30, 31, 27/25, 28/33, 32, 38, 41/33/18, 32, 34, 34, 28, 39/29, 17 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 39/38 cm, 7 blīgznas ø 23/17/14/14, 27, 30, 15/27/14, 13/10 (celma caurmērs 23 cm), 24/12, 15/28/14/18/22/25/11 cm un 1 apsi ø 32 cm.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa projekts izstrādāts balstoties uz pilnvarotā projekta attīstītāja SIA “Mezkalna Invest” iesniegto darba uzdevumu. Izvērtējot apkārtējās teritorijas pilsētbūvniecisko raksturu, teritorijā esošos īpaši vērtīgos kokus, projekta priekšlikums paredz veidot 3 atsevišķus ēku apjomus, kurus kopā sasauc vairāki apzaļumoti iekšpagalmi ar dažādām rekreācijas zonām. Zem ēkām un iekšpagalmā paredzēts veidot daļēji iedziļinātu pazemes autostāvvietu. Projektā paredzēti 211 dzīvokļi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.12.2017. līdz 04.01.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.01.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja projektētāja SIA “SARMA & NORDE ARHITEKTI” Rīgā, Grēcinieku ielā 11a-5 , kontaktpersona Jēkabs Vaicis, tālr. 20175487.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X