25 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34 (97. grupa, 34. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.01.2014. lēmumu Nr. 4 1.3.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 liepu ø 30/28, 31, 43, 31, 56, 43, 35, 32, 32 cm un 1 priedes ø 24 ciršana, kas paredzēta objekta „Mežrozīšu ielas rekonstrukcija posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34” realizācijas ietvaros Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34 (97. grupa, 34. grunts).

  Objekts – „Mežrozīšu ielas rekonstrukcija posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34”.
  Adrese – Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34 (97. grupa, 34. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Sakarā ar Mežrozīšu ielas rekonstrukcijas projekta izstrādi, paredzēts cirst šādus kokus: 9 liepas ø 30/28, 31, 43, 31, 56, 43, 35, 32, 32 cm un 1 priedi ø 24 cm ciršanu Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.02.2014. līdz 10.03.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.03.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas projektētāja SIA „BRD projekts” Rīgā, Valguma ielā 5, kontaktpersona Kaspars Šperga, tālr.: 28696718.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X