18 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2019. lēmumu Nr. 7, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 28/22 cm, 1 kļavas ø 62 cm, 1 oša ø 60 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “TERRA SOFIA”.

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves būvniecību paredzēts cirst 1 gobu ø 28/22 cm, 1 kļavu ø 62 cm, 1 osi ø 60 cm.
Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumiem dotajā zemesgabalā ir definēta slēgta tipa perimetrālā apbūve, tātad gar ielas fronti ēkas apjoms jāveido bez pārrāvumiem un atkāpēm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.03.2019. līdz 01.04.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 01.04.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Dzirnavu ielā 93, kontaktpersona Raitis Teivāns, tel. 29191341.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X