10 | 09 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.09.2014. lēmumu Nr. 37, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 40, 43, 43, 44, 37 cm, 1 divstumbru gobas ø 41/16 cm, 1 kļavas ø 43 cm Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu nama jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu nama jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Miera pērle”.

Lai īstenotu daudzstāvu daudzdzīvokļu nama jaunbūves projektu Rīgā, Miera ielā 31 ir nepieciešams nocirst:

 • 5 liepas ø 40, 43, 43, 44, 37 cm,
 • 1 divstumbru gobu ø 41/16 cm,
 • 1 kļavu ø 43 cm.

Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju, izveidojot bērnu rotaļlaukumu, koku un krūmu stādījumus, kā arī puķu dobes.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.09.2014. līdz 24.09.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.09.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Miera pērle”, tālr. Nr.: 67225787, Rīgā, Kalpaka bulvāri 7–9.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X