11 | 03 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 8 (23. grupa, 61. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.02.2014. lēmumu Nr. 6 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 43 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros Rīgā, Miera ielā 8 (23. grupa, 61. grunts).

  Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Miera ielā 8 (23. grupa, 61. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Karolīne”.

Tiek izstrādāts būvprojekts jaunbūvei – daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai (5 stāvi ), kuras pirmajā stāvā paredzētas īres platības, pārējos stāvos – dzīvokļi.

Teritorijas labiekārtojuma projektā plānots iekopt pagalma daļu ar bruģētiem laukumiem, zālienu, ziemciešu stādījumiem un vīteņaugiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.03.2014. līdz 24.03.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.03.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja – SIA „ Karolīne” Baznīcas ielā 45-18, Rīgā, LV – 1010, tālr. 29215663 (Raitis Tumaševskis).

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X