11 | 05 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.04.2015. lēmumu Nr. 16, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 27 cm ciršana Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un 1 liepas ø 39 cm ciršana Rīgā, Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts), kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu un biroju ēka” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzdzīvokļu un biroju ēka”
  Adrese – Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts)
  Zemes īpašnieki – SIA „JŪRAS HOLDINGS ĪPAŠUMI”, Rīgas pilsētas pašvaldība

Saistībā ar daudzdzīvokļu un biroju ēkas Rīgā, Muitas ielā 1C tehniskā projekta izmaiņām autoruzraudzības kārtībā, kas skar iebrauktuves izbūvi pazemes auto stāvvietā, nepieciešams cirst 1 ošlapu kļavu ø 27 cm Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts).
Tiek plānota arī jaunas liepas stādīšana Citadeles ielas zonā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.05.2015. līdz 25.05.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.05.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „JŪRAS HOLDINGS ĪPAŠUMI”, Rīgā, Vienības gatvē 87B-7, kontaktpersona Ansis Tūls, tālr. 29121663.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X