07 | 10 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts), Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.09.2015. lēmumu Nr. 38, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 lapegļu ø 25, 24, 32 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), 1 ozola ø 60 cm, 4 kļavu ø 30/32/26, 39/22, 17/14 (celma caurmērs 39 cm), 37 cm, 1 oša ø 49 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), 1 oša ø 66 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts), 1 ozola ø 88 cm, 2 bērzu ø 31/24/24, 54 cm Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts) ciršana, teritorijas kopšanas nolūkos.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts), Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA “BALTLAINS”

Teritorijas kopšanas nolūkos paredzēts cirst 3 lapegles ø 25, 24, 32 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), 1 ozolu ø 60 cm, 4 kļavas ø 30/32/26, 39/22, 17/14 (celma caurmērs 39 cm), 37 cm, 1 osi ø 49 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), 1 osi ø 66 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 41 (50. grupa, 2055. grunts), 1 ozolu ø 88 cm, 2 bērzus ø 31/24/24, 54 cm Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (50. grupa, 2018. grunts).

Kokus nepieciešams cirst teritorijas kopšanas nolūkos.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.10.2015. līdz 19.10.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.10.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „BALTLAINS” kontaktpersonas Boriss Lifšicstel, Rīgā, Mūkusalas ielā 41, tālr. 26449930.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X