03 | 06 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mūkusalas ielā 43( 50.grupa, 28.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2019. lēmumu Nr. 21, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 21 cm, 5 ošlapu kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18/11 (celma caurmērs 26 cm), 20, 22 cm, 9 gobu ø 16/19 (celma caurmērs 32 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/12/16, 21, 21, 23/26/16, 27, 27, 38 cm, 1 ievas ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 16 kļavu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 23, 23, 24, 26, 32, 33, 35/30 cm un 4 blīgznu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 21, 23 cm ciršana

Objekts – “Teritorijas labiekārtojums”.
Adrese – Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – AS “MN Holding”.

Saistībā ar plānoto teritorijas labiekārtojumu paredzēts cirst 1 bērzu ø 21 cm, 5 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18/11 (celma caurmērs 26 cm), 20, 22 cm, 9 gobas ø 16/19 (celma caurmērs 32 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/12/16, 21, 21, 23/26/16, 27, 27, 38 cm, 1 ievu ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 16 kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 23, 23, 24, 26, 32, 33, 35/30 cm un 4 blīgznas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 21, 23 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.06.2019. līdz 17.06.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.06.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Torņa ielā 4, kontaktpersona: Jānis Benfelds tel. 29108329.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X