29 | 02 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mūkusalas ielā bez numura (50. grupa, 10. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.02.2016. lēmumu Nr. 5, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 37, 28, 30, 19 (celma caurmērs 22 cm), 31 cm un 1 liepas ø 47 cm ciršana, lai teritorijā veiktu daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūvi.

Objekts – “Daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Mūkusalas ielā bez numura (50. grupa, 10. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Mūkusalas Biznesa Centrs”.

Saistībā ar objekta “Daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes jaunbūve” izbūves ieceri paredzēts cirst 5 bērzus ø 37, 28, 30, 19 (celma caurmērs 22 cm), 31 cm un 1 liepu ø 47 cm.

Bērzi aug tuvu plānotajai daudzstāvu transportlīdzekļu novietnei, kas var būtiski ietekmēt koku augtspēju un vitalitāti. Liepa aug slīpi, koks atrodas zem plānotās daudzstāvu transportlīdzekļu novietnes.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.03.2016. līdz 14.03.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.03.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

    Pirmdienās: 10.00 – 19.00
    Otrdienās: 9.00 – 16.00
    Trešdienās: 9.00 – 16.00
    Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
    Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “MŪSU PROJEKTS” Rīgā, Mūkusalas ielā 41B-8, kontaktpersona Iveta Zalmane, tālr. 25656663, e-pasts: iveta@musuprojekti.lv.

Aptaujas lapa

Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X