02 | 06 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.04.2015. lēmumu Nr. 17 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 38 cm ciršana Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts), kas paredzēta objekta „Divu ģimeņu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Divu ģimeņu dzīvojamās mājas jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts)
  Zemes īpašnieki – Jānis Šīns, Kristiāns Vjekse

Lai uzbūvētu projektēto divu ģimeņu dzīvojamo māju, nepieciešams nocirst vienu bērzu ø 38 cm Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts).

Projektā paredzēta jaunu apstādījumu ierīkošana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.06.2015. līdz 15.06.2015. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.06.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Ulda Lukševica, tālr. +371 67226551.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X