31 | 03 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts) un Rīgā, Tīklu ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 42. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.03.2014. lēmumu Nr. 10 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 33 cm Rīgā, Tīklu ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 42. grunts) un 1 papeles ø 101 cm Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „ Dzīvojamo ēku lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 005 un lit. 006 rekonstrukcija” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamo ēku lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 005 un lit. 006 rekonstrukcija”.
  Adrese – Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts) un Tīklu ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 42. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA “BIIG” zemesgabalam Rīgā, Ogļu ielā 30 un Rīgas pilsētas pašvaldība zemesgabalam Tīklu ielas sarkanās līnijas.

Rekonstrukcijā pagalmu paredzēts labiekārtot, izveidojot apstādījumus, kas tiks uzrādīti apstādījumu plānā, celiņus un autostāvlaukumu rekonstruēto ēku iedzīvotājiem.

Pagalmā iebraucamā ceļa un stāvlaukuma izbūvei paredzēts nocirst 2 kokus.

Pamatojoties uz minēto, plānots cirst:

 • 1 kļavu Ø 33 cm Rīgā, Tīklu ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 42. grunts);
 • 1 papeli Ø 101 cm Rīgā, Ogļu ielā 30 (62. grupa, 120. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.04.2014. līdz 15.04.2014Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.04.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja – SIA “BIIG” pilnvarotā persona Olga Lavrinoviča Rīgā, Balasta dambī 50, tālr. 67889885.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X