20 | 06 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.06.2014. lēmumu Nr. 24 1.5.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 egļu ø 25, 38 cm Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts).
  Zemes īpašnieks – Ilze Freimane.

Plānota gruntsgabala Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts) teritorijas sakopšana, līdz ar to paredzēts cirst 2 egles Ø 25 un 38 cm.

Minētās egles ir ainaviski un dendroloģiski mazvērtīgi un neperspektīvi koki.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.06.2014. līdz 07.07.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.07.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Ilzes Freimanes pilnvarotās kontaktpersonas SIA “LABIE KOKI“, Indras Ledaines-Vītoliņas Rīgā, Skolas ielā 21-513, tālr.: 29640169.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X