14 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, pagalmā starp mājām Baltezera ielā 5, 7 un Brīvības gatvē 411 (91. grupa, 2134. grunts), pie Vidzemes alejas (91. grupa, 2137. grunts) un Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts).

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.01.2014. lēmumu Nr. 5 1.5.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 apšu ø 20, 15/10 cm (celma caurmērs 26 cm), 8 bērzu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 30, 45, 44, 20, 20, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 13 ievu ø 15/15/15 (celma caurmērs 36 cm), 20, 24, 22/22/15, 20/20/18, 15/15 (celma caurmērs 26 cm), 12/12/12 (celma caurmērs 28 cm), 15/15/15 (celma caurmērs 38 cm), 20/20, 24/24/20, 15/15/15 (celma caurmērs 32 cm), 15/15 (celma caurmērs 26 cm), 15/15/15 cm (celma caurmērs 38 cm) un 2 ozolu ø 30, 20 cm Rīgā, pagalmā starp mājām Baltezera ielā 5, 7 un Brīvības gatvē 411 (91. grupa, 2134. grunts), 1 ievas ø 20/20/20 cm, 1 ozola ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 1 bērza ø 20 cm, 1 vītola ø 20/15/15 (celma caurmērs 48 cm) Rīgā, pie Vidzemes alejas (91. grupa, 2137. grunts) un 2 vītolu ø 35/32, 32 cm, 9 papeļu ø 85, 70, 82, 45, 45, 45, 35, 20, 32 cm, 1 bērza ø 20 cm un 1 kļavas ø 15/10 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts) ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, pagalmā starp mājām Baltezera ielā 5, 7 un Brīvības gatvē 411 (91. grupa, 2134. grunts), pie Vidzemes alejas (91. grupa, 2137. grunts) un Juglas kanāla krastmalā (91. grupa, 2136. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija.

Apstādījumu retināšanas un teritorijas kopšanas nolūkos plānots izcirst mazvērtīgos un bojātos kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.02.2014. līdz 03.03.2014. atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.03.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Rīgā, Rūpniecības ielā 21, tālr. Nr.: 67026651.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X