29 | 11 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pededzes ielā 3 (17.grupa, 2001.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2016. lēmumu Nr. 42, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 42, 42, 45, 53 cm, 5 kļavu ø 21, 22, 23, 24/26, 34/37 cm, 1 bērza ø 25 cm, 1 oša ø 24/26/32 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu ēku jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Pededzes ielā 3 (17. grupa, 2001. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “ALFA PROPERTIES INVESTMENT”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”.

Saistībā ar plānoto daudzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves projektu paredzēts cirst 4 liepas ø 42, 42, 45, 53 cm, 5 kļavas ø 21, 22, 23, 24/26, 34/37 cm, 1 bērzu ø 25 cm, 1 osi ø 24/26/32 cm.

Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju, izveidot bērnu rotaļu laukumus. Paredzēti jauni koku un krūmu stādījumi, kā arī dekoratīvu puķu dobju izveide.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 29.11.2016. līdz 12.12.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.12.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “ALFA PROPERTIES INVESTMENT” pilnvarotās personas SIA “Diānas Zalānes projektu birojs” Rīgā, Veru ielā 6, kontaktpersona Verners Ilgins, tālr. 24845800.

Aptaujas anketa
Publiskā apriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X