25 | 07 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielā 70 (37. grupa, 145. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.06.2018. lēmumu Nr. 25, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 zirgkastaņu ø 56, 57 cm, 1 papeles ø 26 cm, 1 apses ø 23 cm, 2 blīgznu ø 21, 21/22 cm ciršana.

Objekts – “Esošo ēku nojaukšana un ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu”.
Adrese – Rīgā, Pērnavas ielā 70 (37. grupa, 145. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Narvas Investment”.

Saistībā ar esošo ēku nojaukšanu un ēkas pārbūvi par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu paredzēts cirst 2 zirgkastaņas ø 56, 57 cm, 1 papeli ø 26 cm, 1 apsi ø 23 cm, 2 blīgznas ø 21, 21/22 cm.

Visus kokus gar Pērnavas un Narvas ielām ir paredzēts saglabāt.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.07.2018. līdz 06.08.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.08.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja biedrības SIA “Narvas Investment”, Rīgā, Elizabetes ielā 45/47, tālr. 26109800.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X