21 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.08.2015. lēmumu Nr. 34, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 20 cm, 4 papeļu ø 14, 14, 16, 15/17 cm ciršana, lai zemes gabalā būvētu biroju ēku.

  Objekts – „Biroju ēkas jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA “STARJT”

Saistībā ar biroju ēkas jaunbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 20 cm un 4 papeles ø 14, 14, 16, 15/17 cm.

Kokus nepieciešams cirst, lai zemes gabalā būvētu biroju ēkas jaunbūvi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.09.2015. līdz 05.10.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.10.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „STARJT” pilnvarotās personas Rīgā, Pērnavas ielā 46, kontaktpersona Romans Siņicins, tālr. 67317700.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X