29 | 05 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2017. lēmumu Nr. 18, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 26 cm ciršana.

Objekts – “Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Pērnavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 027 2023, pie Brīvības ielas 184.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “CTI Managment”.
Saistībā ar jaunbūves būvniecību un iebrauktuves izbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 46 cm, 1 zirgkastaņu ø 26 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.05.2017. līdz 12.06.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.06.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “CTI Managment” pilnvarotās personas SIA “Diānas Zalānes projektu birojs”, Rīgā, Veru ielā 6, kontaktpersona D. Zalāne, tālr. 29487651, e-pasts: info@zalane.lv.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X