20 | 08 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.07.2018. lēmumu Nr. 31, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 46, 50 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūvi paredzēts cirst 2 liepas ø 46, 50 cm.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 7 stāvu ēku ar pazemes autostāvvietu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.08.2018. līdz 03.09.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.09.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi. Sabiedrības līdzdalība šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja projektētāja SIA “SINTARH”, Rīgā, Skolas ielā 21-508B (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Iļja Miļgroms, tālr. 29228166.

Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X