24 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.05.2016. lēmumu Nr. 19, 1.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 23 papeļu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21/27, 21/43, 24, 25, 27, 31/26, 35, 37, 37/43, 38, 39, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 71 cm ciršana.

  Objekts – “Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A.
  Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koku ciršanas ierosinātājs: SIA “Baltijas Industriālais Parks (BIP)”.

Saisībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 23 papeles ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21/27, 21/43, 24, 25, 27, 31/26, 35, 37, 37/43, 38, 39, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 71 cm.
Savukārt teritorijā tiek saglabāti 8 bērzi ø 12 (celma caurmērs 22 cm), 20, 31, 40, 42, 43, 58, 63 cm un citi maza izmēra koki.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.05.2016. līdz 06.06.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.06.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Baltijas Industriālais Parks (BIP)”, Rīgā, Dārzciema ielā 60, kontaktpersonas Inesa Meļņikova , tālr. 26474180 un Olga Kļimenkova, tālr. 29884881.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X