19 | 06 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.05.2017. lēmumu Nr. 21, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 33/14 cm, 1 blīgznas ø 16/32/24 cm, 1 vītola ø 25/48/53 cm ciršana.

Objekts – “Vieglo automašīnu stāvlaukuma ierīkošana”.
Adrese – Rīgā, Piena ielā 11 (12. grupa, 79. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Realto Daryo”.

Saistībā ar vieglo automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 33/14 cm, 1 blīgznu ø 16/32/24 cm, 1 vītolu ø 25/48/53 cm. Koki ir dedroloģiski un ainaviski mazvērtīgi un ilgtermiņā neperspektīvi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.06.2017. līdz 04.07.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.07.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi“Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “ARHITEKTS KĀRLIS RUKUTS” Rīgā, Dzelzavas ielā 74-209, kontaktpersona Andris Ulāns, tālr. 22833456.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X