06 | 03 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2017. lēmumu Nr. 8, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 34 cm ciršana.

Objekts – “Intermodālā satiksmes mezgla būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 004 2026, pie Gaiziņa ielas 5 k-4.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Promenex”.

Saistībā intermodālā satiksmes mezgla būvniecības Rīgā, Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5 k-1 realizāciju paredzēts cirst 1 liepu ø 34 cm.

Būvprojekta risinājums paredz mikroautobusu stacijas iebrauktuvi no Prāgas ielas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.03.2017. līdz 20.03.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.03.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānotā koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “Promenex” pilnvarotās personas SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.” Rīgā, Pērnavas ielā 86, kontaktpersona Jānis Rinkevičs, tālr. 29256823.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X