01 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 950. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.11.2015. lēmumu Nr. 44, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 19 gobu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 15/13 (celma caurmērs 29 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 15/15/12 (celma caurmērs 41 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/13 (celma caurmērs 30 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 23, 26 cm, 2 vītolu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 14 bērzu ø 14, 14 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 26, 28, 44/17, 45/45, 54, 56 cm, 8 kļavu ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22 cm, 34 ošu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 31 cm), 15, 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/17/13 (celma caurmērs 48 cm), 20, 20, 20, 22, 22/15, 23, 24, 24/22/20/20, 26, 26, 28/20, 29, 39, 44 cm, 1 vīksnas ø 25 cm, 16 apšu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 22, 23, 23, 24, 26, 26, 26, 27, 27/25, 29, 30, 31, 33 cm, 8 kļavu ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22 cm, 3 papeļu ø 21, 23/16, 34 cm, 3 blīgznu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 31 cm), 30 cm ciršana, lai teritorijā izbūvētu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksu jaunbūvi.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 950. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „NCC Housing”

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa jaunbūvi paredzēts cirst 19 gobas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 15/13 (celma caurmērs 29 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 15/15/12 (celma caurmērs 41 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/13 (celma caurmērs 30 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 23, 26 cm, 2 vītolus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 14 bērzus ø 14, 14 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 26, 28, 44/17, 45/45, 54, 56 cm, 8 kļavas ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22 cm, 34 ošus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 31 cm), 15, 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/17/13 (celma caurmērs 48 cm), 20, 20, 20, 22, 22/15, 23, 24, 24/22/20/20, 26, 26, 28/20, 29, 39, 44 cm, 1 vīksnu ø 25 cm, 16 apses ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 22, 23, 23, 24, 26, 26, 26, 27, 27/25, 29, 30, 31, 33 cm, 8 kļavas ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22 cm, 3 papeles ø 21, 23/16, 34 cm, 3 blīgznas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 31 cm), 30 cm.

Kokus nepieciešams cirst, jo teritorijā paredzēta četrstāvu daudzdzīvokļu ēku kompleksa būvniecība un teritorijas labiekārtošana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.12.2015. līdz 14.12.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.12.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Brīvības gatvē 224 k-5, kontaktpersona Jānis Vanags, tālr. 29237565, 67567841, e-pasts: janis.vanags@ncc.lv.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X