08 | 06 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.06.2015. lēmumu Nr. 22 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 76 bērzu ø 65, 31, 20, 40, 20, 36, 44, 25, 39, 35, 29/17, 29, 43, 30, 26, 27, 32, 22, 37, 28, 19 (ar celma caurmēru 24 cm), 19 (ar celma caurmēru 24 cm), 32, 33, 39, 35, 15 (ar celma caurmēru 20 cm), 15 (ar celma caurmēru 20 cm), 31, 36, 39, 27, 28, 31, 48, 33, 24, 44, 35, 41, 34, 41, 47, 41, 50, 44, 44, 30/25, 42, 29, 47, 32, 51, 73, 24/33, 25, 34, 47, 34, 30, 30, 29/42, 33, 27, 61, 36, 30, 23, 29, 28, 36, 32, 17 (ar celma caurmēru 21 cm), 25, 22, 45 cm, 10 apšu ø 19 (ar celma caurmēru 25 cm, nokaltusi), 18 (ar celma caurmēru 23 cm), 23, 18 (ar celma caurmēru 27 cm, kalstoša), 33, 30, 33, 47, 45, 22 cm (kalstoša), 3 ozolu ø 22 (kalstošs), 32 (kalstošs), 37 cm, 24 kļavu ø 21, 35/21, 24, 27/35, 32/28, 19/28, 23, 16 (ar celma caurmēru 21 cm), 26, 21, 36, 22, 24 (kalstoša), 43/17, 36, 42, 82, 57, 42, 22, 46, 52, 44/46/39, 21 cm, 7 zirgkastaņu ø 47, 63/37, 53, 17/18/21, 23/20, 42, 46 cm, 4 liepu ø 38, 27, 32/23, 42/19/18 cm, 1 gobas ø 30 cm, 12 papeļu ø 66 (piramidālā), 52, 92, 100, 110, 60 (kalstoša), 50 (kalstoša), 40 (kalstoša), 60 (kalstoša), 20/40 (kalstoša), 40 (kalstoša), 100 cm, 3 ošus 65, 60, 55 cm ciršana Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts), kas paredzēta objekta „Muzeju krātuvju kompleksa jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Muzeju krātuvju kompleksa jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts)
  Zemes īpašnieks – Latvijas valsts Finanšu ministrija

Saistībā ar Muzeju krātuvju kompleksa jaunbūvi plānots cirst 76 bērzus ø 65, 31, 20, 40, 20, 36, 44, 25, 39, 35, 29/17, 29, 43, 30, 26, 27, 32, 22, 37, 28, 19 (ar celma caurmēru 24 cm), 19 (ar celma caurmēru 24 cm), 32, 33, 39, 35, 15 (ar celma caurmēru 20 cm), 15 (ar celma caurmēru 20 cm), 31, 36, 39, 27, 28, 31, 48, 33, 24, 44, 35, 41, 34, 41, 47, 41, 50, 44, 44, 30/25, 42, 29, 47, 32, 51, 73, 24/33, 25, 34, 47, 34, 30, 30, 29/42, 33, 27, 61, 36, 30, 23, 29, 28, 36, 32, 17 (ar celma caurmēru 21 cm), 25, 22, 45 cm, 10 apses ø 19 (ar celma caurmēru 25 cm, nokaltusi), 18 (ar celma caurmēru 23 cm), 23, 18 (ar celma caurmēru 27 cm, kalstoša), 33, 30, 33, 47, 45, 22 cm (kalstoša), 3 ozolus ø 22 (kalstošs), 32 (kalstošs), 37 cm, 24 kļavas ø 21, 35/21, 24, 27/35, 32/28, 19/28, 23, 16 (ar celma caurmēru 21 cm), 26, 21, 36, 22, 24 (kalstoša), 43/17, 36, 42, 82, 57, 42, 22, 46, 52, 44/46/39, 21 cm, 7 zirgkastaņas ø 47, 63/37, 53, 17/18/21, 23/20, 42, 46 cm, 4 liepas ø 38, 27, 32/23, 42/19/18 cm, 1 gobu ø 30 cm, 12 papeles ø 66 (piramidālā), 52, 92, 100, 110, 60 (kalstoša), 50 (kalstoša), 40 (kalstoša), 60 (kalstoša), 20/40 (kalstoša), 40 (kalstoša), 100 cm, 3 ošus 65, 60, 55 cm. Lielākā daļa cirst paredzēto koku aug vietā, kur paredzēta ēku izbūve.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.06.2015. līdz 19.06.2015. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.06.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Latvijas valsts Finanšu ministrijas pilnvarotās personas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projekta vadītājas Ingas Priedītes – Grūbes, Rīgā, Vaļņu ielā 28, tālr. 80002000.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X