02 | 05 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18.grupa, 25.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.03.2019. lēmumu Nr. 11, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 35 cm, 1 liepas ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18. grupa, 25. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – AS “Latvenergo”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 kļavu ø 35 cm, 1 liepu ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm.
Cirst paredzētās kļavas stumbra augšējā daļa skar blakus esošās kļavas stumbru. Minētā kļava aug ar nelielu slīpumu uz autostāvvietas pusi, vainags maz attīstīts, jo veido kopīgu vainaga sistēmu ar blakus esošo kļavu. Uz stumbra konstatētas senas zaru zāģējumu vietas, iespējama trupe stumbrā, stumbra piezemes daļā konstatēti nelieli stumbra mizas bojājumi. Koks ilgtermiņā neperspektīvs, jo traucē blakus esošajai kļavai attīstīties, kā arī ciešs stumbru kontakts ir neveiksmīgs pilnvērtīgai koku attīstībai. Nocērtot kļavu, tiks veicināti labvēlīgi augšanas apstākļi blakus esošajai kļavai. Savukārt liepa aug mākslīgi veidotā, paaugstinātā un šaurā apdobē. Minētās liepas stumbrs izliekts, augot prom no blakus esošās ēkas. Koks aug nepiemērotos augšanas apstākļos.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.05.2019. līdz 16.05.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.05.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS “Latvenergo” Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, kontaktpersona Aelita Jakuškina, tel. 67728418.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X