25 | 01 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28 (18. grupa, 83. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.12.2015. lēmumu Nr. 50, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 35 bērzu ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17/14 (celma caurmērs 32 cm), 17/17 (celma caurmērs 36 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20/17, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24/22/20, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 30, 31, 32/31, 33/33, 36, 38, 41, 42, 42 cm, 1 kļavas ø 38 cm, 1 zirgkastaņas ø 54 cm, 24 apšu ø 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17/16 (celma caurmērs 34 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 23, 24, 25, 27, 27/26/20/15, 59, 66 cm, 15 papeļu ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/12 (celma caurmērs 28 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 28, 46 cm, 5 blīgznu ø 16/12/12 (celma caurmērs 41 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 19/19/15 (celma caurmērs 55 cm), 22/21/17/14/14, 26 cm, 1 ošlapu kļavas ø 17/17 cm (celma caurmērs 35 cm) ciršana, lai teritorijā izbūvētu daudzfunkcionālu ēku kompleksu.

  Objekts – „Daudzfunkcionāls ēku komplekss „City Link Riga””.
  Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28 (18. grupa, 83. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „PILSĒTAS GANĪBAS”.

Lai teritorijā izbūvētu daudzfunkcionālu ēku kompleksu paredzēts cirst 35 bērzus ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17/14 (celma caurmērs 32 cm), 17/17 (celma caurmērs 36 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20/17, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 24/22/20, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 30, 31, 32/31, 33/33, 36, 38, 41, 42, 42 cm, 1 kļavu ø 38 cm, 1 zirgkastaņu ø 54 cm, 24 apses ø 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17/16 (celma caurmērs 34 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 23, 24, 25, 27, 27/26/20/15, 59, 66 cm, 15 papeles ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/12 (celma caurmērs 28 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 28, 46 cm, 5 blīgznas ø 16/12/12 (celma caurmērs 41 cm), 17/17 (celma caurmērs 34 cm), 19/19/15 (celma caurmērs 55 cm), 22/21/17/14/14, 26 cm, 1 ošlapu kļavu ø 17/17 cm (celma caurmērs 35 cm).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.01.2016. līdz 08.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „PILSĒTAS GANĪBAS” pilnvarotās personas SIA „8 A.M.” Rīgā, Baložu ielā 33, kontaktpersona – Ivars Neļķe tālr. 26543422.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X