07 | 10 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 39 (11. grupa, 2050. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.09.2015. lēmumu Nr. 38, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 34, 52 cm ciršana, lai zemes gabalā būvētu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”
  Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 39 (11. grupa, 2050. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA “Park Lane”

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar būvniecību paredzēts cirst 2 bērzus ø 34, 52 cm.

Kokus nepieciešams cirst, lai zemes gabalā būvētu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.10.2015. līdz 19.10.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.10.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Park Lane” pilnvarotās personas Alekseja Birjukova Rīgā, Valkas ielā 1A, tālr. 29104394.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X