08 | 06 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.05.2015. lēmumu Nr. 21 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ošu ø 59, 59 cm un 1 bērza ø 50 cm ciršana Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts), kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „PROPERTY INNOVATORS”

Lai īstenotu būvprojektu nepieciešams cirst vienu bērzu ø 50 cm un 2 ošus ø 59, 59 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.06.2015. līdz 25.06.2015. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.06.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „PROPERTY INNOVATORS”, Reģ. Nr. 40103316074, Matīsa ielā 69–21, Rīga, LV-1009, tālr. 22007719.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X