07 | 07 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.06.2015. lēmumu Nr. 25 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 51 cm ciršana Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un 1 liepas ø 45 cm ciršana Rīgā, Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16, kas paredzēta objekta „Mihaila Tāla ielas un savienojuma starp Mihaila Tāla ielu un Pulkveža Brieža ielu izbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Mihaila Tāla ielas un savienojuma starp Mihaila Tāla ielu un Pulkveža Brieža ielu izbūve”.
  Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta realizācijai nepieciešams cirst 1 zirgkastaņu ø 51 cm Rīgā, Pulkveža Bieža ielas sarkanajās līnijās un 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Hanzas ielas sarkanajās līnijās.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.07.2015. līdz 20.07.2015. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.07.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „New Hanza City” pilnvarotās personas „E. Daniševska birojs”, Rīgā, Antonijas ielā 18/1, kontaktpersona E. Daniševskis, tālr. 67332320.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X