29 | 06 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.06.2015. lēmumu Nr. 23 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 28 cm ciršana kas paredzēta objekta „Daudzstāvu dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”.
  Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai būtu iespējams pārbūvēt piebraucamo ceļu Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35, nepieciešams cirst 1 zirgkastaņu ø 28 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.06.2015. līdz 13.07.2015. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.07.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Park Lane” Rīgā, Valkas ielā 1A, kontaktpersona Aleksejs Birjukovs, tālr. 29104394.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X