20 | 10 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.09.2014. lēmumu Nr. 39, 1.3.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 egles ø 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un 2 egļu ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Viesnīcas ēkas rekonstrukcija” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Viesnīcas ēkas rekonstrukcija”.
  Adrese – Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts).
  Zemes īpašnieks – Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”.

Projekta risinājums ietver priekšdārza zonu paralēli Raiņa bulvārim. Izvērtējot situāciju, secināts, ka egles ir ar vienpusējiem vainagiem un līkiem stumbriem, tāpēc būtu nepieciešams cirst:
1 egli ø 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts);
2 egles ø 18 cm (ar celma caurmēru 20 cm), 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.10.2014. līdz 03.11.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.11.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „6. dimensija” pilnvarotās personas SIA „Sarma & Norde Arhitekti” Rīgā, Grēcinieku ielā 11A, kontaktpersona Aija Lismane, tālr. Nr.: 67502160.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X