22 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.03.2013. lēmumu Nr.13 1.3.5.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 47, 47, 45 cm, 1 bērza ø 36 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

    Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
    Adrese – Rīga, Raunas iela 41 (89.grupa, 635.grunts).
    Zemes īpašnieks – SIA „Honiks”

Projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt jaunu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Autostāvvietas paredzēts izvietot projektējamās ēkas pagrabā un pazemes autostāvvietā zem pagalma. Teritoriju ap ēku, kā arī pazemes autostāvvietas jumtu paredzēts apzaļumot un labiekārtot, veidojot  jaunus koku un krūmu stādījumus. Starp jaunprojektējamo ēku un esošo apbūvi, kā arī pret kvartāla iekšpagalmu paredzēti koku un krūmu stādījumi. Saglabājamos kokus būvdarbu laikā paredzēts kopt un aizsargāt.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.04.2013. līdz 08.05.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.05.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Multibau projekts” arh.V.Meinerts, tālr.67291817.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X