17 | 05 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981), Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.05.2021. lēmumu Nr. 18., 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 64 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 30, kadastra apzīmējums 0100 121 0981, 207 bērzu ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 45 cm, 6 priežu ø 13 (celma caurmērs 20 cm) – 20 cm, 2 kļavu ø 13 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 apses ø 27 cm, 1 vīksnas ø 32 cm, 7 ozolu ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 16 (celma caurmērs 25 cm), 2 blīgznu ø 25/19/19/18/17/17/17/15/15/13/11, 24/21/15 cm Rīgā, Lubānas ielā 155, kadastra apzīmējums 0100 121 1563 ciršana.

Objekts – “Loģistikas centru jaunbūves”.
Adrese – Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981), Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Luban park”.

Saistībā ar loģistikas centru jaunbūvju būvniecību paredzēts cirst 1 ozolu ø 64 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 30, kadastra apzīmējums 0100 121 0981, 207 bērzus ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 45 cm, 6 priedes ø 13 (celma caurmērs 20 cm) – 20 cm, 2 kļavas ø 13 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 apsi ø 27 cm, 1 vīksnu ø 32 cm, 7 ozolus ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 16 (celma caurmērs 25 cm), 2 blīgznas ø 25/19/19/18/17/17/17/15/15/13/11, 24/21/15 cm Rīgā, Lubānas ielā 155, kadastra apzīmējums 0100 121 1563.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.05.2021. līdz 31.05.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.05.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), Brīvības ielā 49/53 (darba laiks Pr. – Pt. 8:00 – 19:00), Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, vai Ieriķu ielā 43A (darba laiks Pr. 8:30 – 18:00, O., T., C., 8:30 – 17:00. Pt. 8:30 – 16:00), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Luban park”, reģistrācijas Nr. 40203122889, Rīgā, Dzirnavu ielā 42, kontaktpersona: Reinis Sproģis, tālr. 29423265.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X