08 | 09 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (84. grupa, 539. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.08.2014. lēmumu Nr. 34, 1.4.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 bērzu ø 20, 20, 28, 32, 30, 34, 28, 41, 28, 32, 32 cm, 2 skābaržu ø 25/20, 29 cm, 2 liepu ø 26/28, 21/20/20/22/22/27/27/30/29 cm, 1 kļavas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (Ezermalas ielā 28) (84. grupa, 539. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Baznīcas rekonstrukcija, draudzes nama un mācītāja mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Baznīcas rekonstrukcija, draudzes nama un mācītāja mājas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (Ezermalas ielā 28) (84. grupa, 539. grunts).
  Zemes īpašnieks – Mežaparka evaņģēliski luteriskās draudze.

Projektā paredzēts rekonstruēt esošo baznīcu, uzbūvēt draudzes namu un mācītāja māju. Lai atbrīvotu būvlaukumu paredzēts cirst:

 • 11 bērzus ø 20, 20, 28, 32, 30, 34, 28, 41, 28, 32, 32 cm;
 • 2 skabāržus ø 25/20, 29 cm;
 • 2 liepas ø 26/28, 21/20/20/22/22/27/27/30/29 cm (koku puduris);
 • 1 kļava ø 30 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.09.2014. līdz 22.09.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.09.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā, kontaktpersona Gaidis Balodis, tālr.67037341

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X