25 | 08 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ropažu ielā 8 (86.grupa, 72.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.08.2014. lēmumu Nr. 33, 1.3.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 14 liepu ø 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 36, 36, 36, 36 cm ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 8 (86. grupa, 72. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta „Administratīvā un dzīvojamā kompleksa jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Administratīvā un dzīvojamā kompleksa jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Ropažu ielā 8 (86. grupa, 72. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Europa biznesa centrs”.

Zemesgabalā paredzēts uzbūvēt vairākas administratīvās un dzīvojamās ēkas, daudzstāvu autonovietni, labiekārtot teritoriju, izveidojot jaunus koku un krūmu stādījumus un bērnu rotaļu laukumus.

Lai uzbūvētu administratīvo un dzīvojamo kompleksu, paredzēts cirst 14 liepas Ø 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 36, 36, 36, 36 cm. Pārējās liepas saglabāt un iekļaut jaunajā koku rindā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.08.2014. līdz 08.09.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.09.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Europa biznesa centrs” Rīgā, Ropažu ielā 10, 16. stāvā.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X