10 | 03 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmumu Nr. 6, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 papeļu ø 40/40/35/29/23, 58/54/50, 60/56, 43 cm Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts) ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts).
  Zemes īpašnieki – Ivars Blumbergs, Inga Blumberga, Inese Vāgemene, Pārsla Dekmeijere.

Teritorijas kopšanas nolūkos, kā arī, lai veicinātu ēkas un pagalma izsauļojumu paredzēts cirst 4 papeles ø 40/40/35/29/23, 58/54/50, 60/56, 43 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.03.2015. līdz 23.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Rūdolfa ielā 3, kontaktpersona Ivars Blumbergs, tālr. 29565070.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts