26 | 11 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11.grupa, 208.grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105), Rūpniecības ielā 33 (11.grupa, 54.grunts), kadastra apzīmējums 0100 011 0103)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.11.2018. lēmumu Nr. 47, 1.2.16. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ogābeles ø 18 (celma caurmērs 34 cm), 1 oša ø 54 cm, 1 kļavas ø35 cm, 1 bērza ø 31 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105), Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 54. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0103).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “MERKS”.

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību paredzēts cirst 1 ogābeli ø 18 (celma caurmērs 34 cm), 1 osi ø 54 cm, 1 kļavu ø35 cm, 1 bērzu ø 31 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.11.2018. līdz 10.12.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.12.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “MERKS” Rīgā, Skanstes ielā 50, kontaktpersona Dairis Putniņš, tel. 673763380.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X