08 | 10 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Rūsiņa ielā 1 (40.grupa, 2004.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.09.2013. lēmumu Nr.36 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 78 cm un 1 kļavas ø 76 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Biroju ēkas projektēšana”  Rīgā, Rūsiņas ielā 1 (40.grupa, 2004.grunts) realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Biroju ēkas projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Rūsiņa iela 1 (40.grupa, 2004.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Pro Capital”.

Jaunbūvējamā biroju ēka projektēta pēc pārtrauktās perimetrālās apbūves principiem. Ēkai paredzēti 6 stāvi ar tehniskā stāva izbūvi un 1 pazemes stāvu. Teritoriju paredzēts labiekārtot, ierīkojot zālienu ar stādījumiem. Teritorija netiks iežogota, būs brīvi pieejama apkārtējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros paredzēts cirst: 1 papeli ø 78 cm un 1 kļavu ø 76 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.10.2013. līdz 23.10.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Pro Capital” pilnvarotās personas SIA „AG architecture”, tālr.29876808.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X